Fashion Collection – 2007

Photographer – Pavel Chervenkov

Stylist – Sandra Klincheva

Hair and Makeup – Tsveti Hristova

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0gKyOj3xdd0

GALLERY