Fourth Estate – 2013

Produced – BNT

Stanimir Kisiov – Vladimir Karamazov

Directed by – Dimitar Kotzev , Stoyan Radev

Cinematography by – Anton Bakarski , Vladimir Mihaylov

Music byVictor Stoyanov

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=6rRjH5hAelM

GALLERY