Discovery Networks в София – 2012

Откриване на първи офис на Discovery Networks в София

9 януари 2012

Галерия Индустриална 11

водещ – Владимир Карамазов

 

ГАЛЕРИЯ