Посланик на благотворителна кампания 9 ноември 2020

За шеста поредна година NIVEA продължава партньорството си със SOS Детски селища България. Този път подкрепата на бранда е насочена към Програма „Начало на самостоятелен живот“ – уникална за страната ни инициатива, която подпомага младите хора в първите години след излизане от SOS грижа.

В рамките на месец – от 29 октомври до 25 ноември – с всяка покупка на продукт с марка NIVEA в магазини DM, 30 ст. ще бъдат дарени в полза на програмата „Начало на самостоятелен живот“. Със събраните средства ще бъде осигурена морална и финансова подкрепа на пълнолетни младежи до завършване на висше образование и започване на работа. За втора поредна година посланик на кампанията е актьорът Владимир Карамазов.

Фокус на програмата е подкрепа в първите години на самостоятелност за навършилите пълнолетие младежи. Подготовката за напускане на SOS грижа е структуриран процес, който започва минимум една година предварително. След напускането, на младите хора се осигурява тригодишна подкрепа под различна форма – заплащане на наем за жилище, финансови средства в периода на търсене на работа, осигуряването на консултативна и емоционална подкрепа.

За реалните резултати на програмата може да научите и от  разказа на 34-годишната Цветелина, която споделя личните си преживявания – от пристигането в SOS Детски селища като дете, до завършване на образованието си и успешното намиране на работа.

“Запознах се с Цвети и тя ми разказа колко важно е да има кой да ти помогне след като излезеш от дома. Нямаш семейство на което да разчиташ и помощта в случач е безценна. Тя е страхотен човек. Поснимах я малко или по-скоро си говорихме. Срещата беше заради нейно интервю, за което трябваха снимки.”