Солунските съзаклятници – 2014

от Георги Данаилов

Народен  театър „Иван Вазов“, София

Премиера –  9.11.2014

Иван Гарванов  – Владимир Карамазов

Постановка – Стоян Радев

Сценография – Венелин Шурелов

 

ГАЛЕРИЯ