24 chasa – 2010

02.10.2010

Karamazov and Vergov argue a lot, Vlado apologizes first

Author – Silvia Zhekova

 

DOWNLOAD https://vladimirkaramazov.com/wp-content/uploads/2018/10/2010-10-02_24chasa.pdf

GALLERY