Moto club – 2013

Юни 2013 , бр.6

„Любов & Омраза“

Интервю – Петър Петров

Фотограф – Петър Петров

 

ИЗТЕГЛИ https://vladimirkaramazov.com/wp-content/uploads/2017/12/moto-club.pdf

ГАЛЕРИЯ