Среща-разговор за изкуството като бизнес с участието на Владо Карамазов 24 април 2018

Владо Карамазов беше гост-лектор в УНСС и сподели със студентите от различни специалности от факултет Управление и администрация и Бизнес факултет добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна среда и да прилагат стратегии и нестандартни подходи.
Студентите не пропуснаха да попитат своя гост дали изкуството има пресечни точки с бизнеса, има ли бизнес практики, които устойчиво и ефективно помагат на изкуството в търсене на по-пряк път до зрителите. Владо с удоволствие разкри своя набор от управленски практики и как се работи в екип с хора, които са силни в своите области, как се създава работещ проект, колко е важна комуникацията с потребителите.

***
Центърът за добри управленски практики към УНСС е основан през 2015 г. и инициира редица срещи-разговори с хора от различни сфери, за да запознае студентите с работещите механизми и успешни бизнес практики в България. Така младите хора имат възможността да почерпят опит и вдъхновение за своите бъдещи проекти.