Премахни страха – 2012

Изложба „Премахни страха“

Фотограф и художник – Михаил Вучков

май 2012

 

 

ГАЛЕРИЯ