Йордания – 2010

Част от моите пътувания

С Христина Апостолова, Евтим Милошев и Христина Calipso

 

VIDEO https://vimeo.com/252410706

GALLERY